«PROJEKTI

ZDRAVA ŠOLA  

Rdeča nit 2011/12

V OKVIRU ZDRAVE ŠOLE BOMO AKTIVNO SODELOVALI KOT EKO IN UNESCO ŠOLA TER DEJAVNOSTI ZDRUŽILI.
GLAVNA TEMA EKO ŠOLE: ODNOSI
GLAVNA TEMA ZDRAVE ŠOLE: ODNOSI – ZMANJŠEVANJE NEENAKOSTI
Vodja: Mojca Šušek Omahen
V vzgojno-izobraževalni sistem so vključeni tudi dijaki drugih narodnosti, dijaki s posebnimi potrebami (naglušni, avtist …), dijaki iz socialno-ekonomsko šibkejših družin in nadarjeni dijaki, zato na šoli veliko delamo na področju medsebojnih odnosov.
Pri pouki BIO, NAR, družboslovnih predmetov in drugih, bomo namenili še večji poudarek na raznolikosti in neenakosti živih bitij in s tem tudi ljudi in o nujnosti skupnega življenja, pomoči drug drugemu ter spoštovanju slehernega živega bitja. Vsak človek ima različne sposobnosti in je lahko uspešen na različnih področjih. Učitelji bomo še bolj spodbujali dijake s posebnimi potrebami in socialno-ekonomsko šibkejše in nadarjene dijake, da s bodo predstavili na področjih, kjer so še posebej uspešni.
Aktivnosti na temo neenakosti:
- učna pomoč (dijak dijaku, učitelj dijaku)
- metode učenja (svetovalna služba)
- priprava in izdelovanje raziskovalne naloge: Odnos do otrok s posebnimi potrebami (nadarjeni dijaki z mentorico)
- projekt: Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (vodenje dnevnika, izobraževanje strokovnih delavcev in izdelava priročnika); razrednik, svetovalna služba
- predavanje o neenakosti (nasilje…); svetovalna služba; za dijake, delavce šole in starše
- učenje računalniških veščin (dijak dijaku, učitelj dijaku) na šoli in v domu oskrbovancev v Radencih
- sodelovanje pri humanitarnih akcijah medgeneracijska sodelovanja, pomoč bolnim, invalidom zbiranje zamaškov za invalidski voziček za Žana Pučka (dijaki, delavci šole, starši)
- reportaža na TV SLO1 ob dnevu gluhih: Profil gluhega dijaka (naš dijak)
- delo z nadarjenimi dijaki (po dogovoru)
- strokovno predavanje o avtizmu (ambulanta za avtizem LJ); za strokovne delavce šole
- mednarodno srečanje mladostnikov s posebnimi potrebami v dijaškem domu (Srbija, Makedonija in Slovenija); organizator: Društvo Center za pomoč mladim
- eko športni dan:
o prikaz aktivnosti dijakov s posebnimi potrebami, ki so posebno uspešni na športnem področju
o dijaki vodijo aktivnosti
o branje literature na temo zmanjševanje neenakosti (knjižnica); dijaki s knjižničarko
o predavanja Neenakost v družbi
- zaključek projektnih dni
- razstava jedi s kulturnim programom in pokušino jedi (pripravijo dijaki z mentorji kuharstva in strežbe); vabljeni starši, lokalna skupnost, svetovalna služba
- literarni natečaj na temo neenakosti (SLO, tuji jeziki)
- likovno ustvarjanje (UME, likovni krožek)
- okrogla miza (BIO)
- dijaki druge narodnosti predstavijo svojo kulturo (družboslovni predmeti)
- mednarodna izmenjava dijakov odvisnost (BIO – igra vlog)
- motnje hranjenja (debelost, podhranjenost, bulimija, anoreksija); BIO, PRE
- obeležitev spominskih dni (revščina, človekove pravice, bolezni …)

 
© 2005 - 2010 SŠGT Radenci, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.